เรียน เจ้าหน้าที่ทุกท่าน

ด้วยงาน IT สสจ.ยะลาจะทำการปิดระบบชั่วคราว

เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล จึงทำให้ระบบ SIS ไม่สามารถใช้งานได้

งาน IT สสจ.ยะลา