สถิติการเข้าใช้งานระบบ
สถานบริการ จำนวนครั้ง เข้าใช้งานครั้งหลังสุด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน กม.7 ตำบลตาเนาะแมเราะ 1 2018-10-21 14:17:54
รวมจำนวนสถานบริการที่เข้าใช้งานระบบทั้งหมด 1 แห่ง