สถิติการเข้าใช้งานระบบ
สถานบริการ จำนวนครั้ง เข้าใช้งานครั้งหลังสุด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยะรม ตำบลยะรม 3 2017-09-22 15:43:59
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกูแบรายอ 2 2017-09-22 11:45:49
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันติ 1 ตำบลเขื่อนบางลาง 1 2017-09-22 15:51:06
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอัยเยอร์เวง ตำบลอัยเยอร์เวง 1 2017-09-22 15:01:17
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุดี ตำบลบุดี 1 2017-09-22 13:37:56
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 1 2017-09-22 13:35:25
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองยะหา 1 2017-09-22 13:25:55
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละแอ ตำบลละแอ 1 2017-09-22 12:05:51
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยะหา 1 2017-09-22 12:05:02
ศูนย์สุขภาพชุมชนสวนน้ำแกรนด์วิลล่า 1 2017-09-22 11:31:18
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านราโมง ตำบลยะรม 1 2017-09-22 09:29:01
รวมจำนวนสถานบริการที่เข้าใช้งานระบบทั้งหมด 11 แห่ง