สถิติการเข้าใช้งานระบบ
สถานบริการ จำนวนครั้ง เข้าใช้งานครั้งหลังสุด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางลาง ตำบลบาเจาะ 1 2017-07-23 22:48:47
รวมจำนวนสถานบริการที่เข้าใช้งานระบบทั้งหมด 1 แห่ง