สถิติการเข้าใช้งานระบบ
สถานบริการ จำนวนครั้ง เข้าใช้งานครั้งหลังสุด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสาป ตำบลท่าสาป 2 2017-11-22 16:13:12
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านราโมง ตำบลยะรม 2 2017-11-22 10:58:30
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกาตอง ตำบลกาตอง 1 2017-11-22 14:18:06
ศูนย์สุขภาพชุมชนสวนน้ำแกรนด์วิลล่า 1 2017-11-22 10:57:42
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนคร 1 2017-11-22 09:58:31
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธารน้ำทิพย์ 1 2017-11-22 09:55:07
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน กม.7 ตำบลตาเนาะแมเราะ 1 2017-11-22 09:09:42
รวมจำนวนสถานบริการที่เข้าใช้งานระบบทั้งหมด 7 แห่ง