สถิติการเข้าใช้งานระบบ
สถานบริการ จำนวนครั้ง เข้าใช้งานครั้งหลังสุด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบือซู ตำบลบันนังสตา 2 2018-04-20 12:26:49
ศูนย์สุขภาพชุมชนสวนน้ำแกรนด์วิลล่า 1 2018-04-20 15:42:30
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโต๊ะปาเก๊ะ ตำบลวังพญา 1 2018-04-20 11:53:43
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกม.18 ตำบลตาเนาะแมเราะ 1 2018-04-20 11:34:52
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะโล๊ะหะลอ ตำบลตะโล๊ะหะลอ 1 2018-04-20 09:47:23
รวมจำนวนสถานบริการที่เข้าใช้งานระบบทั้งหมด 5 แห่ง