สถิติการเข้าใช้งานระบบ
สถานบริการ จำนวนครั้ง เข้าใช้งานครั้งหลังสุด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทำนบ ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ 2 2018-06-21 09:35:26
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกาตอง ตำบลกาตอง 1 2018-06-21 15:39:28
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสาป ตำบลท่าสาป 1 2018-06-21 12:10:57
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันติ 2 ตำบลแม่หวาด 1 2018-06-21 11:09:56
ศูนย์สุขภาพชุมชนสวนน้ำแกรนด์วิลล่า 1 2018-06-21 09:24:55
รวมจำนวนสถานบริการที่เข้าใช้งานระบบทั้งหมด 5 แห่ง