ข้อมูลประชากรที่มีประเภทการอยู่อาศัย ( TypeArea=1, 3) ซ้ำซ้อน รายสถานบริการ
รหัสสถานบริการ (คลิกที่รหัสสถานบริการเพื่อดูข้อมูลรายสถานบริการ) ชื่อสถานบริการ จำนวนประชากรที่มี TypeAreaซ้ำ
10080 รพ.สต.บ้านบันนังดามา ตำบลกาบัง 3
10081 รพ.สต.บ้านคลองน้ำใส 4
10082 รพ.สต.บ้านลูโบ๊ะบันยัง ตำบลกาบัง 16
10083 รพ.สต.บ้านบาละ 8
13806 โรงพยาบาลกาบัง 10
รวม 41