ข้อมูลประชากรที่มีประเภทการอยู่อาศัย ( TypeArea=1, 3) ซ้ำซ้อน รายสถานบริการ
รหัสสถานบริการ (คลิกที่รหัสสถานบริการเพื่อดูข้อมูลรายสถานบริการ) ชื่อสถานบริการ จำนวนประชากรที่มี TypeAreaซ้ำ
10039 รพ.สต.บ้านบางลาง ตำบลบาเจาะ 14
10040 รพ.สต.บ้าน กม.26 ตำบลเนาะปูเต๊ะ 2
10041 รพ.สต.บ้านทำนบ ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ 14
10042 รพ.สต.บ้านบันนังบูโบ ตำบลถ้ำทะลุ 6
10043 รพ.สต.บ้านตะบิงติงงี ตำบลตลิ่งชัน 8
10044 รพ.สต.ลิเง๊ะ 5
10045 รพ.สต.บ้านสายตาเอียด ตำบลตลิ่งชัน 7
10046 รพ.สต.บ้านกือลอง 5
10047 รพ.สต.บ้านสันติ 1 ตำบลเขื่อนบางลาง 4
14992 รพ.สต.บือซู ตำบลบันนังสตา 3
99742 หน่วยบริการปฐมภูมิกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.บันนังสตา 13
รวม 81