ข้อมูลประชากรที่มีประเภทการอยู่อาศัย ( TypeArea=1, 3) ซ้ำซ้อน รายสถานบริการ
รหัสสถานบริการ (คลิกที่รหัสสถานบริการเพื่อดูข้อมูลรายสถานบริการ) ชื่อสถานบริการ จำนวนประชากรที่มี TypeAreaซ้ำ
10039 รพ.สต.บ้านบางลาง ตำบลบาเจาะ 39
10040 รพ.สต.บ้าน กม.26 ตำบลเนาะปูเต๊ะ 2
10041 รพ.สต.บ้านทำนบ ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ 41
10042 รพ.สต.บ้านบันนังบูโบ ตำบลถ้ำทะลุ 17
10043 รพ.สต.บ้านตะบิงติงงี ตำบลตลิ่งชัน 8
10044 รพ.สต.ลิเง๊ะ 21
10045 รพ.สต.บ้านสายตาเอียด ตำบลตลิ่งชัน 8
10046 รพ.สต.บ้านกือลอง 17
10047 รพ.สต.บ้านสันติ 1 ตำบลเขื่อนบางลาง 6
14992 รพ.สต.บือซู ตำบลบันนังสตา 12
99742 หน่วยบริการปฐมภูมิกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.บันนังสตา 58
รวม 229