ข้อมูลประชากรที่มีประเภทการอยู่อาศัย ( TypeArea=1, 3) ซ้ำซ้อน รายสถานบริการ
รหัสสถานบริการ (คลิกที่รหัสสถานบริการเพื่อดูข้อมูลรายสถานบริการ) ชื่อสถานบริการ จำนวนประชากรที่มี TypeAreaซ้ำ
10039 รพ.สต.บ้านบางลาง ตำบลบาเจาะ 34
10040 รพ.สต.บ้าน กม.26 ตำบลเนาะปูเต๊ะ 4
10041 รพ.สต.บ้านทำนบ ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ 28
10042 รพ.สต.บ้านบันนังบูโบ ตำบลถ้ำทะลุ 9
10043 รพ.สต.บ้านตะบิงติงงี ตำบลตลิ่งชัน 2
10044 รพ.สต.ลิเง๊ะ 10
10045 รพ.สต.บ้านสายตาเอียด ตำบลตลิ่งชัน 7
10046 รพ.สต.บ้านกือลอง 15
10047 รพ.สต.บ้านสันติ 1 ตำบลเขื่อนบางลาง 9
14992 รพ.สต.บือซู ตำบลบันนังสตา 8
99742 หน่วยบริการปฐมภูมิกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.บันนังสตา 34
รวม 160