ข้อมูลประชากรที่มีประเภทการอยู่อาศัย ( TypeArea=1, 3) ซ้ำซ้อน รายสถานบริการ
รหัสสถานบริการ (คลิกที่รหัสสถานบริการเพื่อดูข้อมูลรายสถานบริการ) ชื่อสถานบริการ จำนวนประชากรที่มี TypeAreaซ้ำ
10032 รพ.สต.บ้านราโมง ตำบลยะรม 19
10033 รพ.สต.บ้านมาลา ตำบลนาเราะแมเราะ 28
10034 รพ.สต.บ้าน กม.7 ตำบลตาเนาะแมเราะ 9
10036 รพ.สต.บ้านอัยเยอร์เวง ตำบลอัยเยอร์เวง 29
10037 รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลอัยเยอร์เวง 15
10038 รพ.สต.ธารน้ำทิพย์ 9
10642 รพ.สต.บ้านบ่อน้ำร้อน ตำบลเนาะแมเราะ 9
23562 ศูนย์สุขภาพชุมชนศาลาประชาคม 16
77501 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองกิโลเมตรที่ 3 22
77767 ศูนย์สุขภาพชุมชนสวนน้ำแกรนด์วิลล่า 1
รวม 157