ข้อมูลประชากรที่มีประเภทการอยู่อาศัย ( TypeArea=1, 3) ซ้ำซ้อน รายสถานบริการ
รหัสสถานบริการ (คลิกที่รหัสสถานบริการเพื่อดูข้อมูลรายสถานบริการ) ชื่อสถานบริการ จำนวนประชากรที่มี TypeAreaซ้ำ
10032 รพ.สต.บ้านราโมง ตำบลยะรม 4
10033 รพ.สต.บ้านมาลา ตำบลนาเราะแมเราะ 5
10034 รพ.สต.บ้าน กม.7 ตำบลตาเนาะแมเราะ 3
10035 รพ.สต.บ้านกม.18 ตำบลตาเนาะแมเราะ 1
10036 รพ.สต.บ้านอัยเยอร์เวง ตำบลอัยเยอร์เวง 10
10037 รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลอัยเยอร์เวง 7
10038 รพ.สต.ธารน้ำทิพย์ 4
10642 รพ.สต.บ้านบ่อน้ำร้อน ตำบลเนาะแมเราะ 3
23562 ศูนย์สุขภาพชุมชนศาลาประชาคม 10
77501 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองกิโลเมตรที่ 3 8
77767 ศูนย์สุขภาพชุมชนสวนน้ำแกรนด์วิลล่า 8
รวม 63