ค้นหาข้อมูลประชากรด้วยเลขบัตรประชาชน
ค้นหาข้อมูลประชากรด้วย ชื่อ-สกุล
ตรวจสอบข้อมูลประชากรที่มีความผิดพลาด
ตรวจสอบแฟ้ม HOME ที่ผิดพลาด
ตรวจสอบข้อมูลงานอนามัยแม่และเด็ก
ตรวจสอบผลการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม เข้า HDC
ข้อมูลประชากรพื้นฐาน
ข้อมูลประชากรที่มีประเภทการอยู่อาศัย ( TypeArea=1, 3) ซ้ำซ้อน
รหัสอำเภอ (คลิกที่รหัสอำเภอเพื่อดูข้อมูลรายสถานบริการ) อำเภอ Person ซ้ำซ้อน ผลงานแก้ไขความซ้ำซ้อนคงเหลือ เปลี่ยนแปลงลดลง ร้อยละความก้าวหน้า
05 ยะหา 7,105 257 6,848 96.38
01 เมืองยะลา 14,714 633 14,081 95.7
04 ธารโต 3,415 158 3,257 95.37
06 รามัน 2,496 132 2,364 94.71
08 กรงปินัง 2,226 145 2,081 93.49
03 บันนังสตา 3,427 233 3,194 93.2
02 เบตง 1,292 157 1,135 87.85
07 กาบัง 1,140 317 823 72.19
รวม 35,815 2,032 33,783 94.33
สถานบริการที่เข้าใช้งานระบบล่าสุด 5 อันดับ        
ศูนย์สุขภาพชุมชนสวนน้ำแกรนด์วิลล่า เวลา 2019-05-21 09:56:02
สถานบริการที่เข้าใช้งานระบบมากสุด 5 อันดับ
ศูนย์สุขภาพชุมชนสวนน้ำแกรนด์วิลล่า จำนวน 1 ครั้ง

สถิติการเข้าใช้งานระบบ