ค้นหาข้อมูลประชากรด้วยเลขบัตรประชาชน
ค้นหาข้อมูลประชากรด้วย ชื่อ-สกุล
ตรวจสอบข้อมูลประชากรที่มีความผิดพลาด
ตรวจสอบแฟ้ม HOME ที่ผิดพลาด
ตรวจสอบข้อมูลงานอนามัยแม่และเด็ก
ตรวจสอบผลการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม เข้า HDC
ข้อมูลประชากรพื้นฐาน
ข้อมูลประชากรที่มีประเภทการอยู่อาศัย ( TypeArea=1, 3) ซ้ำซ้อน
รหัสอำเภอ (คลิกที่รหัสอำเภอเพื่อดูข้อมูลรายสถานบริการ) อำเภอ Person ซ้ำซ้อน ผลงานแก้ไขความซ้ำซ้อนคงเหลือ เปลี่ยนแปลงลดลง ร้อยละความก้าวหน้า
05 ยะหา 7,105 70 7,035 99.01
04 ธารโต 3,415 44 3,371 98.71
01 เมืองยะลา 14,714 220 14,494 98.5
06 รามัน 2,496 47 2,449 98.12
07 กาบัง 1,140 26 1,114 97.72
08 กรงปินัง 2,226 67 2,159 96.99
03 บันนังสตา 3,427 131 3,296 96.18
02 เบตง 1,292 59 1,233 95.43
รวม 35,815 664 35,151 98.15
สถานบริการที่เข้าใช้งานระบบล่าสุด 5 อันดับ        
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางลาง ตำบลบาเจาะ เวลา 2017-07-23 22:48:47
สถานบริการที่เข้าใช้งานระบบมากสุด 5 อันดับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางลาง ตำบลบาเจาะ จำนวน 1 ครั้ง

สถิติการเข้าใช้งานระบบ