ค้นหาข้อมูลประชากรด้วยเลขบัตรประชาชน
ค้นหาข้อมูลประชากรด้วย ชื่อ-สกุล
ตรวจสอบข้อมูลประชากรที่มีความผิดพลาด
ตรวจสอบแฟ้ม HOME ที่ผิดพลาด
ตรวจสอบข้อมูลงานอนามัยแม่และเด็ก
ตรวจสอบผลการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม เข้า HDC
ข้อมูลประชากรพื้นฐาน
ข้อมูลประชากรที่มีประเภทการอยู่อาศัย ( TypeArea=1, 3) ซ้ำซ้อน
รหัสอำเภอ (คลิกที่รหัสอำเภอเพื่อดูข้อมูลรายสถานบริการ) อำเภอ Person ซ้ำซ้อน ผลงานแก้ไขความซ้ำซ้อนคงเหลือ เปลี่ยนแปลงลดลง ร้อยละความก้าวหน้า
04 ธารโต 3,415 2 3,413 99.94
08 กรงปินัง 2,226 2 2,224 99.91
06 รามัน 2,496 4 2,492 99.84
05 ยะหา 7,105 14 7,091 99.8
01 เมืองยะลา 14,714 43 14,671 99.71
03 บันนังสตา 3,427 12 3,415 99.65
07 กาบัง 1,140 4 1,136 99.65
02 เบตง 1,292 13 1,279 98.99
รวม 35,815 94 35,721 99.74
สถานบริการที่เข้าใช้งานระบบล่าสุด 5 อันดับ        
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันติ 1 ตำบลเขื่อนบางลาง เวลา 2017-04-25 10:37:32
โรงพยาบาลธารโต เวลา 2017-04-25 10:27:43
โรงพยาบาลธารโต เวลา 2017-04-25 10:14:48
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังกระ ตำบลตาเซะ เวลา 2017-04-25 09:46:00
หน่วยบริการปฐมภูมินิบงบารู เวลา 2017-04-25 09:31:08
สถานบริการที่เข้าใช้งานระบบมากสุด 5 อันดับ
โรงพยาบาลธารโต จำนวน 2 ครั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันติ 1 ตำบลเขื่อนบางลาง จำนวน 1 ครั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังกระ ตำบลตาเซะ จำนวน 1 ครั้ง
หน่วยบริการปฐมภูมินิบงบารู จำนวน 1 ครั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลำใหม่ ตำบลลำใหม่ จำนวน 1 ครั้ง

สถิติการเข้าใช้งานระบบ