ค้นหาข้อมูลประชากรด้วยเลขบัตรประชาชน
ค้นหาข้อมูลประชากรด้วย ชื่อ-สกุล
ตรวจสอบข้อมูลประชากรที่มีความผิดพลาด
ตรวจสอบแฟ้ม HOME ที่ผิดพลาด
ตรวจสอบข้อมูลงานอนามัยแม่และเด็ก
ตรวจสอบผลการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม เข้า HDC
ข้อมูลประชากรพื้นฐาน
ข้อมูลประชากรที่มีประเภทการอยู่อาศัย ( TypeArea=1, 3) ซ้ำซ้อน
รหัสอำเภอ (คลิกที่รหัสอำเภอเพื่อดูข้อมูลรายสถานบริการ) อำเภอ Person ซ้ำซ้อน ผลงานแก้ไขความซ้ำซ้อนคงเหลือ เปลี่ยนแปลงลดลง ร้อยละความก้าวหน้า
04 ธารโต 3,415 32 3,383 99.06
01 เมืองยะลา 14,714 167 14,547 98.87
05 ยะหา 7,105 94 7,011 98.68
02 เบตง 1,292 23 1,269 98.22
08 กรงปินัง 2,226 49 2,177 97.8
03 บันนังสตา 3,427 85 3,342 97.52
06 รามัน 2,496 77 2,419 96.92
07 กาบัง 1,140 45 1,095 96.05
รวม 35,815 572 35,243 98.4
สถานบริการที่เข้าใช้งานระบบล่าสุด 5 อันดับ        
ศูนย์สุขภาพชุมชนสวนน้ำแกรนด์วิลล่า เวลา 2018-05-28 16:11:55
ศูนย์สุขภาพชุมชนสวนน้ำแกรนด์วิลล่า เวลา 2018-05-28 15:12:33
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปงตา ตำบลบือมัง เวลา 2018-05-28 10:31:49
สถานบริการที่เข้าใช้งานระบบมากสุด 5 อันดับ
ศูนย์สุขภาพชุมชนสวนน้ำแกรนด์วิลล่า จำนวน 2 ครั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปงตา ตำบลบือมัง จำนวน 1 ครั้ง

สถิติการเข้าใช้งานระบบ