ค้นหาข้อมูลประชากรด้วยเลขบัตรประชาชน
ค้นหาข้อมูลประชากรด้วย ชื่อ-สกุล
ตรวจสอบข้อมูลประชากรที่มีความผิดพลาด
ตรวจสอบแฟ้ม HOME ที่ผิดพลาด
ตรวจสอบข้อมูลงานอนามัยแม่และเด็ก
ตรวจสอบผลการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม เข้า HDC
ข้อมูลประชากรพื้นฐาน
ข้อมูลประชากรที่มีประเภทการอยู่อาศัย ( TypeArea=1, 3) ซ้ำซ้อน
รหัสอำเภอ (คลิกที่รหัสอำเภอเพื่อดูข้อมูลรายสถานบริการ) อำเภอ Person ซ้ำซ้อน ผลงานแก้ไขความซ้ำซ้อนคงเหลือ เปลี่ยนแปลงลดลง ร้อยละความก้าวหน้า
05 ยะหา 7,105 155 6,950 97.82
01 เมืองยะลา 14,714 390 14,324 97.35
04 ธารโต 3,415 114 3,301 96.66
08 กรงปินัง 2,226 84 2,142 96.23
06 รามัน 2,496 102 2,394 95.91
02 เบตง 1,292 53 1,239 95.9
03 บันนังสตา 3,427 159 3,268 95.36
07 กาบัง 1,140 124 1,016 89.12
รวม 35,815 1,181 34,634 96.7
สถานบริการที่เข้าใช้งานระบบล่าสุด 5 อันดับ        
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอัยเยอร์เวง ตำบลอัยเยอร์เวง เวลา 2018-11-14 11:50:26
ศูนย์สุขภาพชุมชนสวนน้ำแกรนด์วิลล่า เวลา 2018-11-14 11:22:47
สถานบริการที่เข้าใช้งานระบบมากสุด 5 อันดับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอัยเยอร์เวง ตำบลอัยเยอร์เวง จำนวน 1 ครั้ง
ศูนย์สุขภาพชุมชนสวนน้ำแกรนด์วิลล่า จำนวน 1 ครั้ง

สถิติการเข้าใช้งานระบบ