ค้นหาข้อมูลประชากรด้วยเลขบัตรประชาชน
ค้นหาข้อมูลประชากรด้วย ชื่อ-สกุล
ตรวจสอบข้อมูลประชากรที่มีความผิดพลาด
ตรวจสอบแฟ้ม HOME ที่ผิดพลาด
ตรวจสอบข้อมูลงานอนามัยแม่และเด็ก
ตรวจสอบผลการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม เข้า HDC
ข้อมูลประชากรพื้นฐาน
ข้อมูลประชากรที่มีประเภทการอยู่อาศัย ( TypeArea=1, 3) ซ้ำซ้อน
รหัสอำเภอ (คลิกที่รหัสอำเภอเพื่อดูข้อมูลรายสถานบริการ) อำเภอ Person ซ้ำซ้อน ผลงานแก้ไขความซ้ำซ้อนคงเหลือ เปลี่ยนแปลงลดลง ร้อยละความก้าวหน้า
05 ยะหา 7,105 58 7,047 99.18
04 ธารโต 3,415 34 3,381 99
01 เมืองยะลา 14,714 166 14,548 98.87
03 บันนังสตา 3,427 44 3,383 98.72
07 กาบัง 1,140 23 1,117 97.98
08 กรงปินัง 2,226 52 2,174 97.66
06 รามัน 2,496 104 2,392 95.83
02 เบตง 1,292 77 1,215 94.04
รวม 35,815 558 35,257 98.44
สถานบริการที่เข้าใช้งานระบบล่าสุด 5 อันดับ        
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสาป ตำบลท่าสาป เวลา 2017-11-22 16:13:12
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกาตอง ตำบลกาตอง เวลา 2017-11-22 14:18:06
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสาป ตำบลท่าสาป เวลา 2017-11-22 14:09:30
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านราโมง ตำบลยะรม เวลา 2017-11-22 10:58:30
ศูนย์สุขภาพชุมชนสวนน้ำแกรนด์วิลล่า เวลา 2017-11-22 10:57:42
สถานบริการที่เข้าใช้งานระบบมากสุด 5 อันดับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสาป ตำบลท่าสาป จำนวน 2 ครั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านราโมง ตำบลยะรม จำนวน 2 ครั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกาตอง ตำบลกาตอง จำนวน 1 ครั้ง
ศูนย์สุขภาพชุมชนสวนน้ำแกรนด์วิลล่า จำนวน 1 ครั้ง
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนคร จำนวน 1 ครั้ง

สถิติการเข้าใช้งานระบบ