ค้นหาข้อมูลประชากรด้วยเลขบัตรประชาชน
ค้นหาข้อมูลประชากรด้วย ชื่อ-สกุล
ตรวจสอบข้อมูลประชากรที่มีความผิดพลาด
ตรวจสอบแฟ้ม HOME ที่ผิดพลาด
ตรวจสอบข้อมูลงานอนามัยแม่และเด็ก
ตรวจสอบผลการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม เข้า HDC
ข้อมูลประชากรพื้นฐาน
ข้อมูลประชากรที่มีประเภทการอยู่อาศัย ( TypeArea=1, 3) ซ้ำซ้อน
รหัสอำเภอ (คลิกที่รหัสอำเภอเพื่อดูข้อมูลรายสถานบริการ) อำเภอ Person ซ้ำซ้อน ผลงานแก้ไขความซ้ำซ้อนคงเหลือ เปลี่ยนแปลงลดลง ร้อยละความก้าวหน้า
05 ยะหา 7,105 199 6,906 97.2
08 กรงปินัง 2,226 84 2,142 96.23
01 เมืองยะลา 14,714 576 14,138 96.09
03 บันนังสตา 3,427 149 3,278 95.65
06 รามัน 2,496 135 2,361 94.59
02 เบตง 1,292 72 1,220 94.43
04 ธารโต 3,415 192 3,223 94.38
07 กาบัง 1,140 98 1,042 91.4
รวม 35,815 1,505 34,310 95.8
สถานบริการที่เข้าใช้งานระบบล่าสุด 5 อันดับ        
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจือแร ตำบลกอตอตือร๊ะ เวลา 2019-01-22 10:05:17
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธารน้ำทิพย์ เวลา 2019-01-22 09:16:19
สถานบริการที่เข้าใช้งานระบบมากสุด 5 อันดับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจือแร ตำบลกอตอตือร๊ะ จำนวน 1 ครั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธารน้ำทิพย์ จำนวน 1 ครั้ง

สถิติการเข้าใช้งานระบบ